การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “ภูมิใจ…ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)”

0
1277

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 9 พฤศจิกายน 2561 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

การจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สนใจศิลปะในภาคเหนือ และยังเป็นการบริการวิชาการของทางคณะวิจิตรศิลป์ มช. ด้วย โดยหัวข้อที่กำหนดในปีนี้“ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)” นั้น เป็นหัวข้อเดียวกันกับที่จัดการประกวดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าแข่งขันได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เปรียบดั่งมรดกแห่งผืนแผ่นดินทอง ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการในการร่วมสร้างความดีความงดงามแก่สังคมและประเทศชาติ ผ่านผลงานศิลปกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบรูณ์และยั่งยืนสืบไป


สำหรับการแข่งขันจะแบ่งเป็นระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา โดยผู้สมัครจะสมัครในนามสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มอิสระก็ได้ สมัครทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะวิจิตรศิลป์ มช. เท่านั้น โดยการแข่งขันจะเป็นการวาดภาพสดจัดเป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้น ตามวัน-เวลาที่กำหนดคือวันเสาร์ที่ 24 พ.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. หลังจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานที่เข้ารอบแล้วจะทำการประกาศผลในวันเดียวกันเวลา 15.00 น. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอีกครั้งในวันที่ 14 ธ.ค. 61 พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
จึงขอเชิญชวนนักเรียนในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการ การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “ภูมิใจ..ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)” ทางออนไลน์ ถึงวันที่ 9 พ.ย. 61 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิจิตรศิลป์ มช. ที่ www.finearts.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 053-218279-80 ในวันและเวลาราชาการ