มช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กับ บ. พันธวณิช จํากัด

0
634

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท พันธวณิช จํากัด ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ๆ