วิทยุการบินฯ หนุนเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนล่าง

0
668

วิทยุการบินฯ หนุนเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนล่าง เดินหน้าระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่สู่พิษณุโลก 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทดสอบระบบควบคุมจราจราจรทางอากาศระบบใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System: TMCS) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดได้ดำเนินการทดสอบระบบที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นและสนับสนุนนโยบายเที่ยวเมืองรอง

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท.) กล่าวว่า “พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม มีความน่าสนใจและโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว

สำหรับปริมาณเที่ยวบินรวมในปี 2561 ตั้งแต่มกราคม – กันยายน คือ 16,244 เที่ยวบิน หรือ 45 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีปริมาณเที่ยวบินรวม 11,398 เที่ยวบินเฉลี่ย 31 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้ บวท. ได้ติดตั้งระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่เรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้เริ่มดำเนินการทดสอบระบบหรือที่เรียกว่า Shadow Operations ซึ่งเป็นการทดลองใช้งานระบบใหม่คู่ขนานไปกับระบบเดิม เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) มั่นใจว่าระบบใหม่นี้พร้อมที่จะรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เติบโตขึ้นและพร้อมสนับสนุนนโยบายเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”

กอญ. บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า บวท. ได้ดำเนินโครงการ TMCS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการจราจรทางอากาศ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลก โดยระบบใหม่ทั้งในส่วนของสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูมิภาคจะมีการเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ ในส่วนของสุวรรณภูมิ ดอนเมืองเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินการทดสอบระบบไปเรียบร้อยแล้ว และจะขยาย การทดสอบระบบไปทั่วประเทศ คาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบปลายปี 2562