ป้องกันอุบัติเหตุ

0
10

ป้องกันอุบัติเหตุ…………….น.อ. ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุสาขานิรภัยอากาศยานและลานจอด โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการบินเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41