อำเภอสันทราย ล้อมคอกโควิด

0
5

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เปิดเผยว่า อำเภอสันทราย ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าและตลาด จัดทำโครงการ “ร้านค้าสันทรายปลอดภัย ใส่ใจมาตรการป้องกัน COVID-19”
โดยภายใต้โครงการนี้ จะมีการจัดทำเครื่องหมายแสดงว่า ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น และได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมอบเครื่องหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับวัคซีน และเข้าร่วมโครงการผ่านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย
“โครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าว่า ผู้จำหน่าย และพนักงานของร้านค้าได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครบถ้วน และบริเวณร้านค้ามีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างดี โดยมีผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง” นอ.สันทราย กล่าว
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า การนี้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายได้วางแผนจะขยายผลโครงการดังกล่าว โดยจะมีการจัดทำเครื่องหมายรับรองเพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมายพนักงานขับรถ รับ – ส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ภายใต้โครงการ “รถรับ-ส่ง @ต้นทางสันทรายปลอดภัย ใส่ใจในมาตรการป้องกันโรค COVID-19” เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถรับ – ส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งจากพื้นที่อำเภอสันทรายด้วย