คืบหน้าก่อสร้างศูนย์ฯ

0
10

คืบหน้าก่อสร้างศูนย์ฯ…………..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ ของมูลนิธิโครงการหลวง จากกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พร้อมมอบโล่ขอบคุณและของที่ระลึกแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ และให้ความร่วมมือแก่มูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องศรีตรัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่