เยาวชนต้นแบบฯ

0
1

เยาวชนต้นแบบฯ ……………ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัคฐวลัญชน์ อินต๊ะเหล็ก นักเรียนชั้น ป.3/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมล้านนาปี 2564” รุ่นอายุ 8-10 ปี ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับโล่รางวัลจากนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้