ขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรแนวคิด Farm to Table

0
3

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกร ประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรแก่คณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

โดยนำเสนอสินค้าภายใต้แนวคิด “Farm to Table คือ การสร้างกระบวนการรับรู้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตั้งแต่ความใส่ใจในกระบวนการผลิตของเกษตรกรนำพืชผักที่ปลูกตามแนววิถีอินทรีย์ หรือใช้กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตที่ปลอดภัยจากแปลงจนถึงสู่ผู้บริโภครวมถึงสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรอื่นมากมาย เช่น “แตงโมลอยฟ้า” , “บวบห่มผ้า”

โดยนางนางอารีย์ วรรณฤทธิ์ เกษตรกรผู้ผลิตกล่าวว่า ตนทำการผลิตวิถีอินทรีย์ ส่วนการปลูกแตงโมของตนนั้น ตนปลูกในโรงเรือนแนวตั้งง่ายต่อการบริหารจัดในแปลงผลิต การให้น้ำ ปุ๋ย ทำให้ลดการรบกวนจากโรคแมลงลดต้นทุน อีกทั้งใช้ตาข่ายห่อผลผลิต ลักษณะรูปทรงของแตงโมสวยงาม ไม่บิดเบี้ยว แต่แตงโมมีน้ำหนักมากคุณภาพดี

นางสุวภัทร สุริณ เกษตรกรอำเภอแม่วาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมการห่อผลผลิตบวบ ตั้งแต่บวบเริ่มให้ผลผลิต ไม่ใช้สารเคมีเพื่อลดโรคแมลงรบกวนง่ายต่อการจัดการผลผลิต

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าสินค้าเกษตรที่จำหน่ายในตลาดเกษตรกร เป็นประจำทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ทุกสัปดาห์นั้น เป็นผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนผลผลิตภายใต้มาตรฐานการตั้งแต่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จนถึงเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้

จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้ และเชิญชวนอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรในวันและเวลาดังกล่าว