“MAJOR Splash SONGKRAN Festival 2018” เมเจอร์สาด ความสุขวันสงกรานต์ ชวนดูหนังคลายร้อน 

0
1175

“โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์” ชวนทุกท่านมาสนุกสนานในห้วงบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ “MAJOR Splash SONGKRAN Festival 2018″…ที่เมเจอร์ขอสาด ความสุขวันสงกรานต์ ชวนดูหนังคลายร้อน ในระหว่างวันที่12-16 เมษายน 2561…!!! โดยมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสุขกันมากมาย ได้แก่

“สุขเก๋เก๋” แต่งชุดไทยได้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง เฉพาะวันที่ 12-16 เมษายน 2561 โดยลูกค้าที่แต่งชุดไทยสามารถรับสิทธิ์ดฟูรี 1 ที่นั่งจำนวน 30,000 ที่นั่ง (ทกุสาขาทั่วประเทศ)

“สุขทั้งครอบครัว” มา 4 จ่าย 3 Family Pack กับเงื่อนไขลูกค้าจะต้องมาเป็นครอบครัว เพื่อรับสิทธิ์มา 4 จ่าย 3 โดยจะต้องลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม และรับคูปองเพื่อนำไปใช้สทธิ์ที่ Boxoffice (ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เท่านั้น)

“สุขรุ่นใหญ่” สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ดูหนังฟรี เมื่อสมัครบัตร MGEN Freedom (ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เท่านั้น)

“สุขพิเศษ” สำหรับลูกค้าเนสท์เล่ที่ซื้อน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ที่ Foodland สามารถรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่งลูกค้าจะต้องซื้อน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 0.6 ลิตร (แพ็ก 12 ขวด) และ/หรือ 1.5 ลิตร (แพ็ก 6 ขวด) 2 แพ็ก ระหว่าง 29 มีนาคม -15 เมษายน 2561 ที่ Foodland ทุกสาขา นำใบเสร็จไปแลกรับคูปองรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ใช้สิทธิ์ที่ ตู้ e-Ticket เท่านั้น สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ (ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เท่านั้น)