กาญจน์กนก 400 หลัง ต้านนายทุนเปิดทาง!

0
1

สมาชิกโครงการหมู่บ้านจัดสรร กาญจน์กนก 2 เฟส 1, 2 และ 3 รวมกว่า 400 หลังคาเรือน ได้รวมตัวกันเพื่อใช้สิทธิคัดค้านการขอเปิดทางจำเป็นจากที่ดินแปลงข้างเคียงฝั่งตะวันตกของหมู่บ้าน ผ่านถนนภายในโครงการซอย 16 และถนนเส้นหลักของโครงการเพื่อออกสู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3

สืบเนื่องจาก บริษัทกาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้จำกัด เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรกาญจน์กนก 2 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกเจ้าของที่ดินข้างเคียงดำเนินการฟ้องร้องขอให้เปิดทางจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสาธารณูปโภคและใช้ถนนภายในโครงการฯ เป็นทางผ่านของรถจักรกลทางการเกษตร โดยขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลและเจรจาไกล่เกลี่ยเนื่องจากหมู่บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 1, 2 และ 3 เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี และมีสมาชิกในหมู่บ้านมากกว่า 400 หลังคาเรือน กรณีที่ที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งมีขนาดใหญ่หลายสิบไร่ขอเปิดทางจำเป็นเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในถนนอันเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกาญจน์กนก 2

ในการสาธารณูปโภคและเป็นทางผ่านของรถจักรกลการเกษตร ย่อมส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของสมาชิกในโครงการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบชำระค่าบำรุงส่วนกลางมาโดยตลอด กล่าวคือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยของการดำเนินชีวิตประจำวันของสมาชิก

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นสมาชิกโครงการหมู่บ้านกาญจน์กนก 2 จึงได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการขอเปิดทางจำเป็นขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ (อาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564) โดยมีการรวมตัวเพื่อแสดงพลังอย่างสงบ มีลักษณะกิจกรรมที่สำคัญคือ สมาชิกโครงการร่วมกันนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดรวมกันบริเวณหน้าสโมสรหมู่บ้านกาญจน์กนก 2 ร่วมกับการชูป้ายแสดงข้อความคัดค้านการขอเปิดทางจำเป็นโดยใช้ข้อความสุภาพ มีการกล่าววิสัยทัศน์โดยตัวแทนสมาชิกโครงการ และถ่ายภาพกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษและหลังจากนั้นสมาชิกโครงการฯแยกย้ายกันกลับบ้าน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน covid19 อย่างเข้มงวด โดยสมาชิกทุกคนใส่แมสก์และรักษาระยะห่างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม สำหรับความคืบหน้าและข้อสรุปของกรณีดังกล่าวจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง