สาวน้อยบ้านนา

0
3

สาวน้อยบ้านนา…………… โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณยวีร์ พิเชียรสุนทร ชั้น ป.2/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนุ่มน้อย สาวน้อยบ้านนา (ระดับประถมศึกษา)” จากกิจกรรมการประกวดหนุ่มน้อยบ้านนา สาวน้อยบ้านนา (ออนไลน์) ในหัวข้ออนุรักษ์ชาวนาไทย เพื่อการรณรงค์การแต่งกายด้วยวิถีชีวิตชาวนาไทย จัดโดยบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เมื่อเร็วๆ นี้