ปรับแผนยุคโควิด

0
1

ปรับแผนยุคโควิด……………..นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนยุคสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ทุกโรงเรียน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ