มส. ฝึกแผนอพยพประชาชนบ้านไม้ลัน

0
3

เจ้ากรมชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน บ้านไม้ลัน ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ. ยอดชาย พวงวรินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 ร่วมกับ นาย ชนก มากพันธุ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร ( เจ้ากรมชายแดนทหาร ) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่แม่ฮ่องสอนโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และแผนการอพยพประชาชน ณ ฐานฯ ไม้ลัน ร้อย.ร.752 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้าฯ และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX : command post exercise) ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า, ตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า, โรงพยาบาลปางมะผ้า และฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปางมะผ้า ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการฝึก จากนั้นได้มีการฝึกแผนการอพยพประชาชน FTX ซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง (rock rehearsal ) ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า