เลือก จ.น่าน นำร่องทดสอบ Platform เชื่อมรัฐและเอกชนเตรียมเสนอที่ประชุมรัฐสภา

0
5

สมาชิกวุฒิสภาเลือกจังหวัดน่าน เป็นโมเดลนำร่อง ในการทดสอบ Platform เชื่อมโยง ภาครัฐและเอกชน แบบบูรณาการภายใต้ชื่อ Nan Connext เตรียมเสนอที่ประชุมรัฐสภาปลายเดือนนี้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำผู้แทนทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดน่าน ประชุมทางไกลผ่านระบบ เทเลคอนเฟอเรนซ์ กลับบริษัทใจเหนือ บิซ คอนเซาท์ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายสมชายหาญหิรัญลงพื้นที่จังหวัดน่าน และ ได้เห็นความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงได้เลือกให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการ ทดสอบระบบ Nan Connext เพื่อบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการนำข้อมูลเข้าไปไว้ในระบบ Data สำหรับการเชื่อมโยงและตรวจสอบกรณีการขออนุญาตต่างๆรวมทั้งการทำธุรกรรม ที่พักเอกชน จะต้องติดต่อภาครัฐในลักษณะ one stop service

ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็สามารถเรียกดูข้อมูลและรับทราบได้ว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด เป็นการรับลูกและส่งต่อ ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าบริการ ได้มีสะดวกรวดเร็ว เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลไว้ด้วยกันส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเติมเต็มทุกการพัฒนา ภายใต้ Application เดียว โดยได้ทดสอบระบบดังกล่าว จาก 20 หน่วยงาน การที่จะเดินหน้าดำเนินการ อย่างเต็มรูปแบบกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 8 นาที นำเสนอโครงการในภาพรวมที่มาของโครงการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อส่งไปจัดแสดงในการประชุมรัฐสภา วันที่ 29 กันยายน 2564 นี้ หลังจากนั้น จะเดินหน้าขับเคลื่อน Platform ดังกล่าว ซึ่งจะกลายเป็นตัวอย่าง เผยแพร่ให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้ดำเนินการตามต่อไป