ส่งมอบยาฆ่าโควิด

0
3

ส่งมอบยาฆ่าโควิด………….ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน ให้แก่องค์กรศิษย์เก่าแม่โจ้ในทุกภูมิภาค ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัย Covid 19 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นโดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่าอาวุโส และผู้แทนแต่ศิษย์เก่าแต่ละภูมิภาค เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จ. เชียงใหม่