เสน่ห์โคมไต

0
1

เสน่ห์โคมไต…………..เสน่ห์ นวรศะศิ ประธานกลุ่มเสน่ห์โคมไต จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการทำโคมไต เพื่ออนุรักษ์การทำโคมไต เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีอาชีพมีรายได้ ภายใต้การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน