ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบฯ

0
1

กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกให้ “ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ” เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเป็นชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกให้ “ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ” เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชน พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง
โดยจะมีการเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ระหว่างกิโลเมตรที่ 29-30