TAKANO ประเทศไทย จับมือ ชนะศิลป์ฯหนุน มช.ใช้รถไฟฟ้าจากญี่ปุ่น

0
21

หลังจากที่รัฐบาลมีความสนใจให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นำรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากไอเสียรถยนต์

และมีมติให้ทุกส่วนราชการพิจรณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานหรือที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับภารกิจใหม่นั้น

ทางด้านสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ฯได้ให้ความสนใจที่จะให้ บริษัท ทากาโน่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น มีนายทากาชิ โคบายาชิ เป็นประธาน บริษัทฯ

ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ คือบริษัทชนะศิลป์มอเตอร์ฯ มี นายสายัณห์ ชนะ เป็นกรรมการผู้จัดการ ให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

เพื่อรับส่งบุคลากรรวมถึงนักศึกษา นักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ปลอดมลพิษในอากาศ 100% ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้มีการหารือเบื้องต้นกับทาง ทากาโน่ ประเทศไทย และทางบริษัทชนะศิลป์มอเตอร์ไปแล้วที่ผ่านมา

โดยมีนาย ทากาชิ โคบายาชิ ประธาน ทากาโน่ ประเทศไทย ได้เดินทางขึ้นมาหารือกับทาง ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งทางทากาโน่ ประเทศไทยได้นำเอารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทากาโน่ ที่ผลิตในประเทศไทย

โดยใช้ชิ้นส่วนจากประเทศญี่ปุ่น มาให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ฯได้เห็นตัวจริงของจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ในอนาคตจะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ซื้อไปใช้กัน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศอีกด้วย รวมทั้งในด้านของราคาจำหน่ายก็ต้องให้ทาง ทากาโน่ ประเทศไทยเป็นตัวกำหนดราคาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากเป็นบริษัท ผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้ว ทาง ทากาโน่ ประเทศไทยยังจะมาติดตั้งสถานีชาร์ทไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ถ้าหากในอนาคต มช.มีรถยนต์ไฟฟ้า จาก ทากาโน่ มาวิ่งรับนักศึกษาและบุคลากรฯ