มอบของใช้

0
1

มอบของใช้…..นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย​ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมือง และนางสาวพรรณี กันทะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเชียงทอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคมพื้นที่เขตเทศตำบลท่าเชียงทอง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน​ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบ ชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งหมด 15 ราย