อบรมฯ ผ่านออนไลน์

0
9

อบรมฯ ผ่านออนไลน์……………….วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ธีรยุทธ บุญตัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และอ.เจษฎา ชูดวง อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมกันเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารด้วย ICT สังกัด สพม.เชียงใหม่ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 77 คน) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ผ่านมา