เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่

0
8

.เยาวชนดีเด่นเชียงใหม่…………คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564” โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่