“ชวน” ขึ้นเหนือมอบนมผงเด็ก

0
5

“ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะตรวจราชการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย หน้ากากเด็ก นมผง แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะและคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจราชการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็ก จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก เพื่อมอบให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม จึงได้เดินทางออกเยี่ยม ประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด และต้องขอขอบคุณทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมกันดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ยอดผู้ป่วยทั้งประเทศยังถือว่าอยู่ในระดับสูง ในการป้องกันเบื้องต้นที่ราคาถูกที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัย และสิ่งที่นำมามอบในวันนี้แม้ว่าจะไม่มาก แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ กำลังใจสำคัญในการดูแล ห่วงใยกัน
ด้าน นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณนายชวน หลีกภัย และคณะ พร้อมรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายน ที่ผ่านมา จังหวัดมีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 24 กันยายน จำนวน 8,186 ราย รักษาหายแล้ว 7,295 ราย ยังมีผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 805 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 40 ราย ในส่วนของผลการดำเนินการฉีดวัคซีน ได้ฉีดไปแล้ว 587,185 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.57 ของประชากรเป้าหมาย และมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุมมากที่สุด