“นารดาคลินิค”รับการตรวจเยี่ยม เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของคลินิกความงามรับรองมาตรฐานจาก AACI

0
44

“นารดาคลินิค”คลินิคเสริมความงามแห่งแรกของภาคเหนือ และอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่รับการตรวจเยี่ยม เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของ คลินิกความงาม ด้วยการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน AACI®️American Accreditation Commission International🇺🇸 โปรแกรม Aesthetic Outpatient Specialist Center นำโดย CEO & Co-founder แพทย์หญิงณดา กิตติคุณาพร

นายแพทย์สมพร คำผง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก American Accreditation Commission International (AACI) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลในด้านต่างๆ ในกลุ่ม Medical & Wellness Tourism กล่าวว่า ประเทศไทยมีการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านสุขภาพ แต่ยังขาดเรื่องการรับรองบุคลากรที่รองรับการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะตอบโจทย์ในส่วนที่ขาดนี้ได้ เพราะจะเท่ากับช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบบริหารจัดการ และยังเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานให้กับคนไทย รองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

นายแพทย์สมพร กล่าวอีกว่า AACI มาตรฐานคุณภาพนี้จะเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ อัคคีภัย ต้องมีการซ้อมและทำระบบไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนไข้และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ การรักษา คือมาดูแลรักษาก็ต้องถูกคน ถูกหัตถการ บุคลากรมีระบบ ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อ ไม่มีเรื่องของการให้ยาผิด โดยการรับรองจะประเมินกันทุกๆ3ปีซึ่งจะมีการกระตุ้นให้ได้รับการรับรองต่อเนื่องตามมาตรฐาน การประเมินจะมีตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเมนแวร์ ก็คือฮาร์ดแวร์ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ซอฟท์แวร์ คือการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ สุดท้ายเมนแวร์คือกระบวนการบริหารจัดการ

“สำหรับนารดาคลีนิก คลินิคเสริมความงามที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ และเป็นอันดับแรกๆของประเทศไทย ที่คำนึงถึงความปลอดภัย และเตรียมพร้อมที่จะพัฒนา การให้บริการทางการแพทย์ สู่มาตรฐานสากลและผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดังนั้น ส่วนตัวรู้สึกชื่นชม ว่าวันนี้เป็นมิติใหม่สำหรับคลินิกความงามในบ้านเรา ที่ต้องสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยเป็นคลีนิคที่ดูแลผู้ป่วยด้านความงาม ทั้งนี้ในเชียงใหม่มีคลินิกที่สนใจมากและ ในปีนี้มีองค์กรที่รับการรับรองจำนวน 34 แห่งซึ่งช่วงหลังโควิดระบาดหนักมามีหลายองค์กรที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นเมดิคอลฮับ หรือศูนย์กลางทางการแพทย์ ช่วงหลังคลินิคที่เป็นเสริมไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมสุขภาพจะได้รับความสนใจมาก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก AACI กล่าว