มอบน้ำดื่ม

0
3

มอบน้ำดื่ม………….เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรินทร์ แสนเจริญ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้แก่ทั้ง นางพัชริดา จารุเวช หัวหน้าสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักงานแขวงกาวิละ และนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง พร้อมกับ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตรงจุดตรวจโรคโควิด-19 ของสำนักงานแขวงกาวิละและบุคคลากรทางการแพทย์ที่จุดฉีควัคซีนของโรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่