ตรวจเยี่ยม

0
4

ตรวจเยี่ยม………….นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ