ขอบคุณ

0
6

ขอบคุณ………….นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการโรคติดต่อ รวมถึงทีมงานโควิดในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ แต่ด้วยความเข้มแข็ง ความร่วมมือจากทุกฝ่าย พร้อมทั้งมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้สามารถผ่านพ้นไปได้ตามบริบทและสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่