ทีมสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ เวิร์คช็อป เสริมประสิทธิภาพกิจกรรมออนไลน์

0
3

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด KM.Work Shop ระบบถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย เสริมทักษะทีมงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยมี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ พร้อมทีมวิทยากร จากกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมด้วย บริษัทเชียงใหม่เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เป็นวิทยากร ในการฝึกปฏิบัติการ Work Shop เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการจัดกิจกรรมผ่านระบบถ่ายทอดสดเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ/สำนัก ทั้งหมด 45 คน ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งต่อไป