วัฒโนทัยพายัพ กษิณาลัย ร้อยดวงใจ สานสายใยผูกพัน

0
3

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นขบวนเกียรติยศ นำผู้เกษียณอายุราชการจากลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา เข้าสู่หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี เข้าสู่พิธีมุทิตา “กษิณาลัย ร้อยดวงใจ สานสายใยผูกพัน” เพื่อเชิดชูเกียรติ “เพชรน้ำงามแห่งวัฒโนทัย”

โดยมี นายอุทัย ขัติยศ อดีตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและกล่าวแสดงมุทิตาจิต นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นตัวแทนอดีตผู้บริหารของโรงเรียนกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา ประธานมูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ นายเกษม เนตรศักดิ์เกษม ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราช

ในโอกาสนี้ นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่