“คนละครึ่ง” เฟส 3 เชื่อม Food Delivery เริ่มใช้ตั้งแต่ 4 ต.ค.

0
7

คลังจังหวัดเชียงใหม่ เผยโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 เชื่อมโยงผู้ใช้บริการ Food Delivery สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น และสอดรับกับ New Normal

นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิต ตลอดจนเครือข่ายร้านค้าต่างๆ รวมทั้งรักษาระดับและทิศทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเฟสที่ 3 แล้ว ล่าสุด ได้มีการเชื่อมโยงโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 เข้ากับระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบกับโครงการฯ คือ Grab และ LINEMAN โดยจะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น และสอดรับกับวิถี New Normal ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในไตรมาสที่ 4 ห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ให้ขยายตัวมากขึ้นอีกด้วย
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ประมาณ 1.8 ล้านคน และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 48,000 ร้าน ทั้งนี้ โครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ได้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายของผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 1 ล้านสิทธิ