เยาวชนดีเด่น

0
1

เยาวชนดีเด่น…………..วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวศิน ห่านตระกูล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานก่อสร้าง ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรี เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 725 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากหม่อมราชวงศ์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ นัดดาในพระเจ้าวงวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ ภายใต้โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม จัดโดยสภาเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ สมาคมกีฬาอำเภอเขื่องใน และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่