อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับรางวัล “UPLB Presidential Award”

0
18

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล UPLB Presidential Award ในงาน 103rd UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ รางวัลสูงสุดของรางวัลทั้งหมด (Best of The Best) ในฐานะศิษย์เก่า UPLB ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจากประเทศไทย ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
รางวัล UPLB Presidential Award เป็นรางวัลสูงสุดที่ University of the Philippines Los Baños Alumni Association, Inc.(สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ลอสบัญญอส) ได้พิจารณาผู้เข้ารับรางวัลจากประวัติและผลงานของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาของ UPLB ทั่วโลก เพียง 1 ท่านเท่านั้น
ในปีนี้ UPLB ได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. in Extension Education ในปี พ.ศ.2544 โดยทุน German Academic Exchange Service (DAAD) เพื่อเป็นเกียรติในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา และเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา นำพาองค์กรให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ยังได้ยกระดับการวิจัยในสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย หลายโครงการ เช่น การเผยแพร่การเพาะปลูกกัญชาและพัฒนาคุณภาพในการวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยอื่นๆ ด้านการเกษตรและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ในฐานะประธานของ Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) และ ประธานของ ASEAN Agriculture University Network (AAUN) ยังมีผลงานในการดำเนินการความร่วมมือหลายมิติ ระหว่างสถาบันการเรียนรู้ระดับสูงในภูมิภาค รวมถึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสมาคมการจัดการการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Asian Tourism Management Association) อีกด้วย
อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัล 2019 The Outstanding UPLB Alumnus & 2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่า UPLB (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่จงรักต่อสถาบันการศึกษา UPLB ให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่ามาโดยตลอด จึงเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องให้เกียรติได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด UPLB Presidential Award