เชียงใหม่ เปิดบลูโซน รับเที่ยว 25 อำเภอปลอดภัย “หัวหิน” บินแล้วแอ่วเหนือ

0
14

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล 1 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อ CHARMIMG Chiang mai โดยเปิด “Blue Zone” ซึ่งกระจายอยู่ใน 25 อำเภอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ด้านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประเดิมรับเที่ยวบินข้ามภาคจากหัวหินเป็นเที่ยวบินแรก หลังสายการบินต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาให้บริการเส้นทางบินข้ามภาค ตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ของภาครัฐ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเเละสุขอนามัยตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMIMG Chiang mai) เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมภายหลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแถลงการณ์ “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว” ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัวนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และเป็นการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ซึ่งการเดินทางเข้ามาผู้เดินทางต้องแสดงตนว่าปลอดเชื้อโควิด-19 จากหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย จากนั้นจึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดประเทศความเสี่ยงต่ำที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัว อาทิ อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐอเมริกา และจะต้องเพิ่มรายชื่อประเทศให้มากขึ้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุม ถึงมติของที่ประชุมว่า จากเดิมจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่นำร่อง CHARMIMG Chiang mai ไว้ที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า แต่ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเปิดประเทศพร้อมกันทุกจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการเปิด CHARMIMG Chiang mai ในทั้ง 25 อำเภอ และกำหนดพื้นที่ “Blue Zone” หรือพื้นที่ปลอดภัย โดยขณะนี้แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่พบว่ายังมีพื้นที่อีกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาด และชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละชุดไปประชุมหารือกันในกลุ่มย่อยก่อนจะได้มีการประชุมสรุปความพร้อมในด้านต่าง ๆ อีกครั้ง ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้

ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประเดิมรับเที่ยวบินข้ามภาคจากหัวหินเป็นเที่ยวบินแรก หลังสายการบินต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาให้บริการเส้นทางบินข้ามภาค ตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ของภาครัฐ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเเละสุขอนามัยตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชุมชนรอบสนามบิน ให้แก่ผู้โดยสารจำนวน 122 คน ที่เดินทางมาจากหัวหิน ในเที่ยวบิน FD7901 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อแสดงการต้อนรับและรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ที่ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เที่ยวบินดังกล่าว ถือเป็นการให้บริการเส้นทางบินข้ามภาคเที่ยวบินแรก หลังจากเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 สอดรับกับบรรยากาศการเดินทางที่ผ่อนคลายขึ้น รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ของรัฐบาล

ซึ่งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางของจังหวัดปลายทางที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเเละสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด อาทิ การลงทะเบียนเข้าพื้นที่ การแสดงเอกสารรับวัคซีน หรือผลการตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง เป็นต้น ด้านนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเป็นระยะ ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่และบุคลากร ภายใต้การตรวจติดตามและคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการรับนโยบายจากจังหวัดเชียงใหม่ และประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทำให้บรรยากาศการเดินทางเริ่มคึกคักมากขึ้น โดยสายการบินต่างๆ ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากเดิมที่เฉลี่ยวันละ 20 เที่ยวบิน เป็นวันละ 30-40 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 3,000-4,000 คน และตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สายการบินต่างๆ เริ่มทยอยเปิดให้บริการเส้นทางบินข้ามภาค เช่น เส้นทาง เชียงใหม่-หัวหิน-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-ภูเก็ต-เชียงใหม่ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวต่อไป