ชม.รุกเดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาต้นยางนา

0
5

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาต้นยางนา พร้อมตัดแต่งกิ่งต้นยางนาที่มีความเสี่ยงสูงบริเวณอำเภอสารภี จำนวน 30 ต้น และเตรียมทำบุญ บายศรีสู่ขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สภาพลเมืองเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนา “วิกฤตยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน : จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นการป้องกันแก้ไขปัญหาต้นยางนา ภายหลังจากเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่เทศบาลสารภี ส่งผลให้ต้นยางนาและต้นไม้ใหญ่ริมถนนเชียงใหม่-ลำพูน (สายเก่า) โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน และกีดขวางทางจราจร
นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสำรวจความเสี่ยงของต้นไม้สองข้างทาง จำนวน 924 ต้น ว่าต้นไหนมีความเสี่ยงที่จะล้มบ้าง โดยได้มีการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาที่มีความเสี่ยงสูงบริเวณอำเภอสารภีจำนวน 30 ต้นด้วยการทอนยอด ลดความสูงของต้นยางนา ลงมา 1 ใน 4 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา และยังได้รับการช่วยเหลือจากกรมป่าไม้ในการส่งรุกขกรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประเมินและบริหารจัดการต้นยางที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 30 ต้น
นอกจากนี้ ยังได้มีการเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเครื่องสแกนรากลำต้น (Tree radar scan) เพื่อสำรวจโครงสร้างภายในและประเมินความเสี่ยงต้นยางนา พร้อมส่งเสริมการปลูกต้นยางนาทดแทนต้นที่ล้มไป และจัดระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมถนนทั้งสาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ อำเภอสารภี และเทศบาลตำบลสารภี จะได้มีการจัดพิธีทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ ในวันที่ 27 ตุลาคม นี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่