เยี่ยมคารวะพ่อเมือง

0
4

เยี่ยมคารวะพ่อเมือง…………มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวในวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย และหารือถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรกับจังหวัดเชียงใหม่