โปลิฯ 4 พันคน ฉีดไฟเซอร์100% เร่งสร้างภูมิหมู่ ก่อนเปิด On Site

0
4

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร นำนักศึกษาของวิทยาลัยทั้งระดับ ปวช. และปวส. จำนวน 4,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มแรก) ป้องกัน โควิด-19 ซึ่งได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 ต.ค.64
โดยครั้งนี้ นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์ นำทีมเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นครพิงค์ ช่วยอำนวยความสะดวกและดำเนินการฉีดวัคซีนให้ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้เร็วขึ้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดเรียน On Site ไว้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ เนื่องจากกลุ่มนักเรียนมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 สูง เพราะมีการรวมกันเป็นกลุ่ม การฉีดวัคซีนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง แม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็อาจมีการติดเชื้อได้แต่พบความรุนแรงของโรคลดลงอย่างชัดเจน
“วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรให้ฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 16-17 ต.ค.64 จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดทั้งหมดประมาณ 4,000 คนนั่นหมายความว่านักศึกษาทุกคนทั้งวิทยาลัย มีภูมิคุ้มกัน 100% เช่นเดียวกันกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับวัคซีนไปก่อนหน้านี้ทุกคนแล้วเช่นกัน จึงมั่นใจได้ว่า โปลิฯ มีความปลอดภัยจากโควิด พร้อมรับการเปิดเรียน On Site ช่วงเปิดเทอมนี้แน่นอน” อ.ศิรภพ กล่าว
นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลศูนย์ฉีดวัคซีน เชียงใหม่ฮอลล์ฯ ซึ่งใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งใหม่ของรพ.นครพิงค์ ในขณะนี้ว่า ศูนย์ฉีดแห่งนี้ เป็นศูนย์ฉีดขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้มารับการฉีดวัคซีนได้มากกว่า 3,000 คน ต่อวัน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยในช่วงแรกศูนย์ฉีดแห่งนี้จะให้บริการเฉพาะการฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่ได้มีการประสานงานผ่านศึกษาธิการจังหวัดเท่านั้น (วัคซีนไฟเซอร์)

สำหรับประชาชนที่ได้รับการเรียกคิวจาก “ก๋ำแปงเวียง” ทั้งกรณีเข็มที่ 1 และ 2 รวมถึงผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามแคมเปญต่างๆ ขอให้ไปรับบริการได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนรพ.นครพิงค์ อาคาร 5 ชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันเสาร์ เวลา 08.00-15.00น.
ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทุกท่านให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และงดสังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดจำนวนคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะนี้