มอบหมวก พยาบาลแมคฯ พายัพจัดพิธี นมัสการพระเจ้า

0
9

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมี ผศ. ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวกำชับและให้โอวาท ผู้ปกครอง นพ. มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค กล่าวแสดงความยินดี และนางสาวชุติมณฑน์ ชื่นจิต กล่าวมอบหน้าที่แก่รุ่นน้อง

สำหรับพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค จนถึงปัจจุบัน โดยมอบให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และทักษะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ในระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะให้บริการในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อ ให้คำมั่นสัญญาว่านักศึกษาพร้อมที่จะรับกฎระเบียบวิชาชีพ และให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ