สภาอุตฯ ชม.จับมือ APM กระตุ้นเอสเอ็มอีรับมือกับตลาดทุนกระดาน 3

0
5

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APMสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการเงินในหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “Spring up การหาผู้ร่วมทุน (Joint Venture) และตลาดทุนกระดาน 3 (SME Board)” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในการร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลในด้านตลาดทุนที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในเรื่องความรู้ด้านการร่วมทุน การประเมินมูลค่ากิจการหรือประเมินมูลค่าหุ้น(Share Valuation) และการเพิ่มช่องทาง SMEs มีตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนทางเลือก 2 ตลาด คือ SET และ MAI นอกจากนี้ กำลังจะมีกระดาน SME อีก 1 ทางเลือกในปี2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก ของผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ดร.ชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ที่ปรึกษา บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด และดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUNที่จะมาเสวนา “การหาผู้ร่วมทุน (Joint Venture)” และ “ตลาดทุนให้โอกาสองค์กรเติบโตและยั่งยืน”
“กลุ่มเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่มีมากรวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุน การได้มารู้ทางด้านการเงินจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัว สภาอุตสาหกรรมจัดสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวกับการเงินตลาดทุนกระดาน 3 (SME Board)นี้เป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ที่สุด เมื่อในอดีตผู้ประกอบการต้องการเงินทุนหมุนเวียนต้องไปกู้สถาบันการเงินมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ในปัจจุบันสามารถไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นง่ายขึ้นและ
สามารถทำให้บริษัทเดินต่อไปได้” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด.
ขณะที่ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการเงินในหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “Spring up การหาผู้ร่วมทุน (Joint Venture) และตลาดทุนกระดาน 3 (SME Board)” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบัน
ดร.สมภพ กล่าวว่า เนื่องจากAPM เรามองว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตลาดทุนกระดาน 3 (SME Board) เป็นกระดานที่กลต.และตลาดหลักทรัพย์จะผลักดันให้เกิดขึ้นในปี 2565 เราต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าใจว่าตลาดทุนกระดาน 3มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดหรือไม่ หรือเป็นเงื่อนไขในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้
“ผู้ประกอบการที่เข้ามาสัมมนาในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญและยังเป็นการประกาศว่าเชียงใหม่จะมีตลาดทุนกระดาน 3 แล้ว ทำให้รู้เรื่องก่อนเนิ่นๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่” ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าว.