25 ทีมร่วมฟาดแข้งเตะเปิดสนาม 30 ต.ค.

0
48

ลูกหนังเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 (ไพรม์มินิสเตอร์คัพ) จับติ้วเรียบร้อยแล้ว มี 25 ทีมร่วมฟาดแข้งคิกอ๊อฟวันที่ 30 ตุลาคม 2564 อำเภอแม่วางเตะเปิดสนามกับอำเภอสันทราย ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เวลา 9.30 น. นายวีรยุทธ ธรรมขัน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า

ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 (ไพรม์มินิสเตอร์คัพ) รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2564 – 5 ธันวาคม 2564 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ การแข่งขันครั้งนี้ ได้มีทีมฟุตบอลตัวแทนของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่รวม 25 อำเภอเข้าร่วมแข่งขันโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันได้ทำการจับฉลากแบ่งสายแข่งขันออกเป็น 8 สายๆละ 3 ทีม มี 7 สาย และสาย 4 ทีม 1 สายดังนี้ สาย A ประกอบด้วยทีมอำเภอแม่วาง ทีมอำเภอสันทราย ทีมอำเภอแม่แตง สายB ประกอบด้วยทีมอำเภออาย ทีมอำเภอแม่แจ่ม ทีมอำเภออมก๋อย สาย C ประกอบด้วย ทีมอำเภอฝาง ทีมอำเภอสันป่าตอง ทีมอำเภอสะเมิง สายD ประกอบด้วยทีมอำเภอดอยสะเก็ด ทีมอำเภอหางดง ทีมอำเภอแม่ริม สาย E ประกอบด้วยทีมอำเภอดอยหล่อ ทีมอำเภอสันกำแพง ทีมอำเภอจอมทอง สาย F ประกอบด้วยทีมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทีมอำเภอสารภี ทีมอำเภอพร้าว สาย G ประกอบด้วยทีมอำเภอแม่ออน ทีมอำเภอดอยเต่า ทีมอำเภอกัลยาณิวัฒนา และสาย H ประกอบด้วยทีมอำเภอเวียงแหง ทีมอำเภอเชียงดาว ทีมอำเภอฮอดและทีมอำเภอไชยปราการ โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป็นการแข่งขันวันแรกมีเตะกัน 4 คู่ๆ แรกเวลา 9.30 น.ทีมอำเภอแม่วาง พบกับทีมอำเภอสันทราย คู่ 2 เวลา 11.00 น. ทีมอำเภอดอยสะเก็ดพบกับทีมอำเภอหางดง คู่ 3 เวลา 13.30 น. ทีมอำเภอฝางพบกับทีมอำเภอสันป่าตองและคู่สุดท้ายเวลา 15.00 น. ทีมอำเภอแม่แจ่ม พบทีมทีมอำเภออมก๋อย