โปลิฯ นิเทศนักศึกษา

0
7

โปลิฯนิเทศนักศึกษา……………วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.พิภพ ปัญญาฟู หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาและทวิภาคี และอาจารย์สาขางานยานยนต์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 2) สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงาน และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา