บวชป่า-สืบชะตาแม่น้ำ

0
2

บวชป่า-สืบชะตาแม่น้ำ …………..รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำคณาจารย์และบุคคลกร ร่วมกิจกรรมพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ ปล่อยหอย ปู ปลาพื้นถิ่น ลงสู่แม่น้ำห้วยหาด และคืนพืชสมุนไพร (ต้นกระชาย ม่าก้อ หวาย ต๋าว) แก่ป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา, หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย, องค์การบริหารส่วนตำบลอวน, กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่, บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและชาวบ้านห้วยหาด-หลักลาย เมืองอวน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก