“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”

0
12

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ประจำปี 2564 มุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ได้มีการเรียนรู้ ธรรมะอย่างใกล้ชิด และได้พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์และความคิด สามารถน้อมนำเอาหลักธรรม กลับไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ โดยมีพระปริญญา สุเมธี ประมุขสงฆ์วัดนาปงพัฒนา พระอธิการธรรมวิทย์ ฐานะธัมโม เจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม พระวิทยากร และดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม
ทั้งนี้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยเห็นถึงประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งการปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เจริญจิตรภาวนา และการรักษาศีล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถขัดเกลาให้เด็กเยาวชน และประชาชน มีจิตใจที่ดีงาม มีสติและสมาธิ ในการดำเนินชีวิตของตนเองภายใต้ปัญหาต่างๆ ของสังคมในปัจจุบันต่อไป นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรม ยังได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนนักเรียน และการบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ จากวิทยากรจิตอาสา 904 อีกด้วย