สระเกล้าดำหัว “ราชมงคลล้านนา”

0
619

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชมงคลล้านนา 2561 สระเกล้าดำหัวรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำพิธีดำหัวครูบาศรีวิชัยและพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช อันเป็นสิ่งเคารพนับถือของชาวราชมงคลล้านนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และในช่วงบ่ายมีการแข่งขันประกวดลาบพื้นเมืองและลีลาสล่าลาบ , กาดหมั้ว และพิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส และรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นผู้แทนกล่าวคำขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำ หัวอาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว