สนง.เกษตรเชียงใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกแฮมพ์(กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ

0
836

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง คุณพยุงศักดิ์ อัครเกื้อกูล คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกแฮมพ์(กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิพัฒน์ ดวงโภชน์ หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ พาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในเรื่องแฮมพ์(กัญชง)