คณะอนุกรรมการจัดโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในการลงพื้นที่ อ.ฝาง

0
533

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสุชาติ วงศ์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยในส่วนของโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ได้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการผลิตไข่เค็มบ้านแม่สูนน้อย ต.แม่สูน และโครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดหอมเพื่อจำหน่าย บ้านสันทรายคองน้อย ม.6 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่