ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับปลัดจังหวัดลำพูน

0
20279

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บ้านพักปลัดจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมี นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูนให้การต้อนรับ

ข่าว/ภาพ:น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-12 ต่อ 711