ปายร่วมใจลงขันซ่อม สะพานประวัติศาสตร์

0
968

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย ร่วมกับ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและชาวอำเภอปาย ร่วมใจลงขันซ่อมแซมพื้นไม้สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ให้ดียิ่งขึ้นหลังพื้นสะพานชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาหวั่นเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ผ่านมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์ ณ สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสะพานดังกล่าวเป็นประตูสู่อำเภอปาย และเป็นสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งสะพานประวัติศาสตร์ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน จึงเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา
นายสินสมุทร พรมสุวรรณ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย เปิดเผยว่า ด้วยสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย เป็นประตูสู่อำเภอปาย และเป็นสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งสะพานประวัติศาสตร์ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน จึงเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยพื้นไม้ที่ปูพื้นสะพานได้หักชำรุด และเปื่อยยุ่ย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเหยียบพื้นสะพานอาจทำให้เกิดอุบติเหตุร้ายแรงขึ้นมาได้ ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย ผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอปายและชาวอำเภอปาย ได้รวบรวมเงินประมาณ 200,000 บาท เพื่อซื้อไม้เนื้อแข็ง มาใช้ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นไม้สะพานที่ชำรุด โดยมีหมวดการทางปาย หน่วยป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ทหารจากค่ายโสณบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปาย จิตอาสาอำเภอปาย อส.อำเภอปาย ผู้ใหญ่บ้านท่าปายและชาวบ้านบ้านท่าปาย ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์ และมีพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอปาย มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่ช่างผู้ดำเนินการปรับปรุงสะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสิ้นรวม 2 วัน โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน