สรรพากรเตรียมตรวจบัญชีเงินฝากใครขายออนไลนเตรียมโดนตรวจ

0
644

คณะกรรมการกฤษฏีกา ได้เตรียมพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายของรัฐบาล เสนอโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สถาบันการเงินต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมพิเศษในแต่ละปีให้กับกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

▪️อธิบายง่ายๆ คือ ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพาการโดยตรง เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ใครที่เงินในบัญชีมาก ยอดรับมาก หรือมีการทำรายการเข้าออกเงินบ่อย มีสิทธิ์ถูกเรียกชี้แจงภาษี เช่น บุคคลที่ทำธุรกรรมตามขอบเขตนี้3,000 ครั้งขึ้นไป *ต่อปี
– ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้งขึ้นไปและมียอดรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป *ต่อปี

ส่งผลให้บางคนอาจต้องเสียภาษีเพิ่ม โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ ที่มีการสั่งซื้อของและโอนเงินเข้าออก หากพ่อค้า-แม่ค้า หรือใครมีหลายบัญชี หลายธนาคาร ก็จะถูกตรวจสอบรวมหมดทุกธนาคาร ในชื่อเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ TaxBugnoms