“ประพันธ์ บูรณุปกรณ์” ประกาศตัวสู้ศึกชิงเก้าอี้ “นายกฯ เจดีย์ขาว”

0
3873
ประพันธ์ บูรณุปกรณ์
ประพันธ์ บูรณุปกรณ์

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารเจ้านาง โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และอดีตรองนายก อบจ.เชียงใหม่ ประกาศตัวพร้อมลงสู้ศึก ชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกลางปีหน้า หลังจากที่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คนปัจจุบัน เปิดทางประกาศวางมือทางการเมือง

โดยนายประพันธ์ ได้เชิญสื่อมวลชนหลายสำนึก ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตนพร้อมจะลงสู้ศึกการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมมีทีมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกแขวง โดยขณะนี้ได้ทีมผู้ร่วมอาสามารับใช้พี่น้องประชาชน เป็นสมาชิกในฝั่งของ กลุ่มช้างงาน ที่มีนายพูลสวัสดิ์ วรวัลย์ นำทีม

นายประพันธ์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม จะฟื้นฟูประเพณีต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่มาช้านาน คือ ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีสงกรานต์ ,งานไม้ดอกไม้ประดับ ให้กลับมาคึกคักยิ่งใหญ่เหมือนเดิมและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง จะส่งผลอันดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะจัดให้ลานประตูท่าแพที่จะส่งเสริมให้ลานประตูท่าแพเป็นลานตักบาตรยามเช้า ดังเช่นเมืองมรดกโลกที่หลวงพระบาง โครงการที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนชื่อดัง เพื่อเป็นทางเลือกและมอบโอกาสให้กับประชาชนในนครเชียงใหม่ให้มีโอกาสทัดเทียมกัน

การพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน มีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง มีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเพรียงครบถ้วน รวมทั้งปรับปรุงศูนย์บริการเครือข่ายสาธารณสุขให้ครบทั้งสี่แขวงและจะจัดบริการรถรับส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและแพทย์นัดทำการรักษาเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ จะส่งเสริมการจัดการขยะให้เป็นระบบรวมถึงการลดใช้พลาสติกและโฟม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน

ด้านการคมนาคมและการสัญจรในชุมชน มีแนวคิดที่จะสร้างถนน ตรอก ซอกซอย ที่มีสภาพใหม่เนื่องจาก ของเดิมในปัจจุบันหมดอายุการใช้งาน มีการซ่อม ปะ ผุ อยู่ตลอดเวลา และจะมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพภาพมีความสะดวก ปลอดภัยและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีความมั่นใจและหันมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะมีการกำหนดพื้นที่สำหรับการขายของที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผู้ค้าขายและผู้ร่วมใช้ทางสัญจร รวมถึงการขจัดการรับสินบน และใช้เส้นสายในการรับสิทธิ์ขายของ จะพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างชาติ เช่นถนนคนเดิน ตลาดกลางคืนไนท์บาร์ซ่า และพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นปอดของเมือง และกระตุ้นด้านเศรษฐกิจของสวนสาธารณะให้เป็นสวนสวรรค์ต่อไป