“ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย 21-23 พ.ย.นี้

0
885

21 – 23 พย.นี้ ลำปางขอร่วมสืบสานงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย ททท.หนุน DIY ประดิษฐ์ “สะเปาน้อยลอยน้ำ”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ในปี 2561 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2561 แห่งเดียวในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงนคร ท่าน้ำสิงห์ชัย และสามแยกเก๊าจาว เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน ภายใต้นโยบายให้ลำปางเป็นนครแห่งความสุข
สำหรับการจัดงานประเพณีฯ ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว – สะเปาคำ ในคืนวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสะเปารถใหญ่ ในคืนวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และเชิญสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์โคมล้านนา กิจกรรม DIY สะเปาน้อยลอยน้ำ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของจังหวัดลำปางที่การท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางเอาไว้ต่อไป

“ล่องสะเปาจาวละกอน ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง คล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่น ๆ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเฉพาะจังหวัดลำปาง ซึ่งมีการใช้ “สะเปา” แทนกระทง มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือสำเภา ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นกล้วย กาบกล้วย กาบมะพร้าว ใบตอง มะละกอ ไม้ไผ่ และไม้ ตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสี ดอกไม้ ธูป เทียน ลงในสะเปา และนำมาลอยน้ำในค่ำคืนของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี” ดร.กิตติภูมิ กล่าว