ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 9 ราชมงคล

0
615

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 9 ราชมงคล

กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 11และโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale Krabi2018” ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธาร อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานำประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา พื้นที่ลำปาง นายกสโมสรนักศึกษา พื้นที่น่าน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิค ปวส. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ สาขาทัศนศิลป์ จำนวนกว่า 80 คน ร่วมนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ถ่ายทอดสู่ 8 ราชมงคลที่เข้าร่วมรวมถึงพี่น้องประชาชน จังหวัดกระบี่ และผู้ชมที่เข้าร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก


ซึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆดังนี้ รางวัลชนะเลิศดีเยี่ยมขบวนพาเหรด ในรูปแบบขบวน “Northern Thai”(ไทยภาคเหนือ)และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 4 การประกวดบูธนิทรรศการภายใต้ความคิด “สุดขอบฟ้าดินแดนมหัศจรรย์ Edge of the wonderland” ในรูปแบบบูธ “Land of History Lanna” ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ล้านนาอีกทั้งนักศึกษาจากสาขาการท่องเที่ยวและการบริการเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิง ถือเป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป